Wiadomości Rybackie

Kopiuj Dwie ryby - Ryba z kutra na 2 sposoby

Polecany Pan Karp

karp pan

Dwie ryby - poznaj świeżość

Dwie ryby - elegancki filet

Dwie ryby - wyjęte z dymu

Patron portalu

orl

Nabór wniosków w zakresie działania "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury"

 

logo rybyNa stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiło się ogłoszenie Prezesa Agencji w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania  5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury". Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach od 12 maja do 9 czerwca 2017 r.  włącznie.

 

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 157 106 760 złotych.

 

Zgodnie z § 32 ust.1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego o kolejności oceny wniosków o dofinansowanie  decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z pkt II załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania ,"Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" zastosowanie mają następujące kryteria wyboru:

  1. oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko - przyznaje się 5 pkt;
  2. wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych - przyznaje się 5 pkt;
  3. zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej - przyznaje się 3 pkt;
  4. powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb - przyznaje się 5 pkt;
  5. poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego - przyznaje się 4 pkt;
  6. zagospodarowanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi - przyznaje się 1 pkt;
  7. w przypadku gdy operacja jest realizowana w oparciu o produkty akwakultury krajowej - przyznaje się dodatkowo 3 pkt.

Zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  

 

 

 

 1ikona 2ikona  3ikona

Copyright © 2012. All Rights Reserved.