Wiadomości Rybackie

Kopiuj Dwie ryby - Ryba z kutra na 2 sposoby

Polecany Pan Karp

karp pan

Dwie ryby - poznaj świeżość

Dwie ryby - elegancki filet

Dwie ryby - wyjęte z dymu

Patron portalu

orl

Nabór wniosków w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę"

 

logo rybyNa stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiło się ogłoszenie Prezesa Agencji w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę". Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach od  11 maja 2017 r. do  8 czerwca 2017 r. włącznie.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  50 000 000 złotych.

 

Zgodnie z pkt III, grupa 4 załącznika nr 3 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania", do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

 1. zaawansowane - prawomocna  decyzja  o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
 2. średniozaawansowane - decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
 3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
 4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 10 pkt.

2. Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności (maksymalnie 45 pkt): 

 1. w wyniku  operacji  planowane  przychody  z dodatkowych  źródeł  działalności  wyniosą  powyżej  30% do 40% przychodów  z ostatniego  roku  obrachunkowego  lub  całkowitej  wartości  sprzedanych  ryb  netto  (bez  podatku  VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) - 45 pkt;
 2. w wyniku  operacji  planowane  przychody  z dodatkowych  źródeł  działalności  wyniosą  powyżej  20%  do  30% przychodów  z ostatniego  roku  obrachunkowego  lub  całkowitej  wartości  sprzedanych  ryb  netto  (bez  podatku  VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) - 40 pkt;
 3. w wyniku  operacji  planowane  przychody  z dodatkowych  źródeł  działalności  wyniosą  powyżej  10%  do  20% przychodów  z ostatniego  roku  obrachunkowego  lub  całkowitej  wartości  sprzedanych  ryb  netto  (bez  podatku  VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) - 35 pkt;
 4. w wyniku  operacji  planowane  przychody  z dodatkowych  źródeł  działalności  wyniosą  do  10%  przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) - 30 pkt.

3. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 35 pkt):

 1. w wyniku operacji powstaną 4 lub więcej nowych miejsc pracy - 35 pkt;
 2. w wyniku operacji powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy - 30 pkt;
 3. w wyniku operacji powstanie 1 nowe miejsce pracy - 25 pkt;
 4. w wyniku operacji 3 lub więcej miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności - 20 pkt;
 5. w wyniku operacji od 1 do 2 miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności - 15 pkt.

 

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

 

 

 1ikona 2ikona  3ikona

Copyright © 2012. All Rights Reserved.